PDA

View Full Version : Possible partial track listing for UP!?!?


talkalot24
09-06-2002, 02:53 PM
Can anyone translate this? Anyone know what language it is?

http://www.dagbladet.no/kultur/2002/09/05/347943.html

- Kan ikke gjenta suksessen

JENTA PÅ TUR: Shania Twain har bosatt seg med mann og barn i Sveits, med utsikt til Genhve-sjøen og studio i kjelleren. - Sveits likner på Canada, sier Shania Twain. Her fra Nashville i 1999, hvor hun ble kåret til årets artist.
Foto: REUTERS/Scanpix


RELATERTE SAKER
Twain, Shania
- Kan ikke gjenta suksessen [ 05.09 ]
Shania i sekt [ 09.03 ]
Mordet på countrymusikken [ 10.01 ]
Kvinner på topp i amerikansk pop [ 07.12 ]
Rik, pen og folkesky [ 30.07 ]

Les artikkelen senere
Utskriftsvennlig versjon
Tips en venn om saken!


MONTREUX (Dagbladet): - Jeg tok med meg mann og barn og dro ut i verden, sier Shania Twain om innspillingen av oppfølgeren til en av tidenes største platesuksesser. Men hun tviler på om hun kan toppe sin egen suksess.
Av SVEN OVE BAKKE
Torsdag 5. september 2002 7:50,
oppdatert 10:41

- Jeg tror ikke det er realistisk å slå mine egne salgstall. Det blir vanskelig å gjenta denne suksessen, sier Shania Twain til Dagbladet.

Det er litt av en suksess Shania Twain skal følge opp. Den 37 år gamle kanadiske dama ble den suverent mestselgende kvinnelige artisten i verden. Hennes forrige plate «Come On Over», som først ble sluppet i USA i 1997, har alene solgt 34 millioner over hele verden, 19 millioner i USA og voldsomme 270000 i Norge.

- Fornuftig kjøp
- Det eneste målet jeg har hatt, er å lage ei plate som er verdt å kjøpe. Folk skal føle at de har gjort et fornuftig kjøp når de skaffer seg min nye plate, sier Shania Twain, som i august i fjor ble hun mor til lille Eja.

Guttungens far er den suksessrike tungrockprodusenten Robert John «Mutt» Lange, som også er mannen bak Shania Twains rekordknusende popcountrysound. Sammen bor de i et svært slott av et hus i nærheten av Montreux ved Genhve-sjøen. Lange har også produsert den nye plata «Up!».

- Jeg nektet å fly mens jeg var gravid, så vi reiste i stedet rundt i Europa med tog og bil, skrev låter, leide studioer og fant musikere vi ville jobbe med, sier Shania Twain til Dagbladet.


Spilt inn «på veien»
Om ikke «Up!» kommer til å bryte Shania Twains salgsrekorder, har hun benyttet seg av et rekordartet antall studioer og musikere. Plata er nærmest spilt inn «på veien», i Irland, Tyskland, Italia, Østerrike og Frankrike, samt i Karibia og India, både mens hun var gravid og etter fødselen.

- Vi hadde med Eja til Karibia, hvor han fikk svømme i havet og kose seg. Jeg spilte inn vokalen på plata først etter fødselen, så han var med i studio. Han sov mens jeg sang, og så passet jeg på ham innimellom opptakene, forklarer den stolte mor.

- Hva har all reisingen hatt å si for plata?

- Det er en måte å holde seg musikalsk frisk på. Jeg vil ikke stagnere i en bestemt stil, og streber etter å være unik og original, sier Shania Twain.


Smakebiter fra «Up!»
Det er lite country og mye 80-tall over Shania Twains kommende album «Up!». Dagbladet har hørt 11 av låtene som skal være med på plata som kommer 18. november.

«I'm Gonna Getcha Good!»: Første single. En velskrevet, 80-talls-luktende powerpoplåt med et catchy refreng. Radio- og videopremiere 8. oktober.

«Not Just a Pretty Face»: Sjeldent klar countryprofil. En mild steelgitar bølger under denne halvraske og smakfulle poplåta..

«I'm Not In the Mood (To Say No)»: Klassisk Mutt Lange-tungrock i introen. Noen underlige produksjonstriks forhindrer den melodisk snertne låta i å være en klar hit.

«Juanita»: En litt kjedelig melodi pakket inn i typisk markedsvennlige latinoarrangement.

«Ka-Ching»: Utypisk Shania-låt. Stakkato, hip hop/r&b-inspirert rytmespor og dramatiske strykere. Handler om shopping.

«Up!»: Stort singlepotensial i den snaut tre minutter lange tittellåta, som kombinerer en 50-tallsaktig popcountrymelodi med syntetisk 80-tallssound, tunge riff og et kjemperefreng.

«Forever and For Always»: En vellykket classic rock ballad med tilbakeholden produksjon og et pent countryaktig refreng.

«I'm Jealous»: Kraftballade med Bruce Hornsby-aktig piano.

«Waiter! Bring Me Water!» Her høres Shania ut som tanta til Britney. TV-spillaktig, orientalsk sound, men ingen hit.

«Nah!»: ABBA-aktig låt med ordrikt refreng og et fint «na-na-na»-løft på slutten.

«Thank You Baby! (For Makin' Someday Come So Soon»: En rett fram poplåt som like gjerne kunne kommet ut i 1986.

talkalot24
09-06-2002, 03:20 PM
I think it's Norwegian.

I did an online translation, and this is what I got:

- Can't reduplicate success

girl AT Tour: Shania Twain has bosatt her along with man and children in Switzerland, along with a view of Genhve- lake and studios in cellar. - Switzerland likner at Canadian, say Shania Twain. Here at Nashville in 1999, how she became kåret at the year's circus performer.
photo REUTERS/Scanpix


RELATE Cases
Twain, Shania
- Can't reduplicate success 05.09
Shania in sector 09.03
murder at countrymusikken 10.01
female on top in American pop 07.12
affluent, pen and folkesky 30.07

read commodity afterwards
Utskriftsvennlig version
the tips a boy friend about issue!


MONTREUX (Dagbladet): - I grasped along with my man and children and was leaving edged in the world, say Shania Twain about recording at the follow-up at a at the times greatest platesuksesser. But she doubt that about she able culminate her own success.
At SWEDISH OVE Go astern
Thursday 5. september 2002 750:,
up-to-date 1041:

- I am not thinking it is the hard-headed to bar mine own sales figures. Facts becomes arduous to reduplicate this success, say Shania Twain at Dagbladet.

It is the success Shania Twain do be about act on up. It 37 year ancient kanadiske do not damage became it suverent mestselgende feminine circus performer in the world. Her previous drive «Come On Above, as first became sluppet in USA in 1997, has alone sold 34 millions above entire the world, 19 millions in USA and fierce 270000 in Norway.

- Expediency a bargain
- Facts exclusive goal I've had, am to brew a drive as am worth to buy. People do be about ensue that they have done a expediency a bargain as they brings her mine new drive, say Shania Twain, as in august in inlets was she mother at a little Eja.

Guttungens father is it suksessrike tungrockprodusenten Robert John «Mutt» High, as also am the man behind Shania Twains rekordknusende popcountrysound. Comparison drill they in a mighty castle at a cottage close to Montreux against Genhve- lake. High has also produced it new plata «Up!».

- I declined to airplane as I was pregnant, saw we went instead around Europe along with train and auto, wrote sound, was leasing studios and found musikere we savage work on, say Shania Twain at Dagbladet.


played in «på autobahn
About no matter «Up!» shall to broach Shania Twains salgsrekorder, has she used her at a rekordartet number studios and musikere. Plata am closest played in «på autobahn, in Eire, Germany, Italy, Austria and France, and in Caribbean and India, both as she stayed pregnant and after birth.

- We'd along with Eja at Caribbean, how he getting swim in ocean and make oneself cosy. I acted in vokalen at plata first after birth, saw he stayed along with in studios. He slept as I sang, after matched I at him innimellom admissions, define it proud mother.

- What has all reisingen had to say too much plata?

- It is a moderately to hold on to her musikalsk brisk at. I wish no matter be stagnant in an appointed composition, and aims after to be unique and original, say Shania Twain.


Smakebiter at «Up!»
It is the a little country and a good deal of 80- number above Shania Twains coming album «Up!». Dagbladet has heard 11 at sound as do be about be in on it plata as comes 18. november.
«I'm Gonna Getcha Good!»: First does not sing. A velskrevet, 80- number- smell powerpoplåt along with a catchy refreng. Radio- and videopremiere 8. October

«Not Adjust finish Pretty Face»: Scarce apparent countryprofil. A mild steelgitar waves under this halvraske and tasteful poplåta..

«I'm Not Set on in spite of the fact that Mood ( dates back to Say No»): Classic Sulkine High-tungrock in introen. A few bizarre produksjonstriks avoids it tuneful snertne låta in to be a clear day does not hit.

«Juanita»: A a bit annoying melody wrapped up in typical markedsvennlige latinoarrangement.

«Ka-Ching»: Utypisk Shania-låt. Poor, hip hop/r&b- inspired rytmespor and dramatic stroke. Shop at about shopping.

«Up!»: Large singlepotensial in it scanty three minutes high tittellåta, as combines a 50-tallsaktig popcountrymelodi along with synthetic 80-tallssound, difficult riff and a kjemperefreng.

«Forever duck For Always»: A succesful the schoolfellow rock ballad along with modest output and a beautifully countryaktig refreng.

«I'm Jealous»: Kraftballade along with Bruce Hornsby- active pianos.

«Waiter! Bring Me Water!» Here sense of hearing Shania edged as aunt at Britisher. TV-spillaktig, orientalsk sound, but neither does not hit.

«Nah!»: ABBA- active låt along with rich in words refreng and a a great time «na-na-na»- heave by the end of.

«Thank You Baby! (for Makin' Someday Come So Soon»: A straight on poplåt as just as well now be able come edged in 1986.

talkalot24
09-06-2002, 03:34 PM
Who is Bruce Hornsby?

Vivashania
09-06-2002, 04:05 PM
Originally posted by talkalot24
Who is Bruce Hornsby?

Singer and piano player. Easy listening, soft-rock, adult contemporary kinda guy. His biggest hit may have been "The Way It Is" in the late 80's. It was played alot on MTV at the time.

Roger
09-06-2002, 04:13 PM
Man! Those machine translations are something else, aren't they? OO- :CZ

Roger

FV
09-06-2002, 05:01 PM
Originally posted by talkalot24
Radio- and videopremiere 8. October
Very interesting....:BL
«Nah!»: ABBA- active låt along with rich in words refreng and a a great time «na-na-na»- heave by the end of.

LOL! This is going to be fun...:D

Roger
09-06-2002, 05:10 PM
I have written to the author of the article on behalf of the club to find out more. We'll see if he answers.

Roger

talkalot24
09-06-2002, 05:36 PM
Roger,
Thanks for writing the author. I wrote him, too, before I posted the article. We have to hope he speaks English though.

So, Shania let this person listen to 11 of the tracks? I wonder why...? Can anyone tell if he liked them or not?

I guess Bruce Hornsby is on the album, huh?

[thread title changed by Viva as per request by talkalot24]

FV
09-06-2002, 05:54 PM
Originally posted by talkalot24
I guess Bruce Hornsby is on the album, huh?
no..I think, if my interpretation is correct, that the journalist meant that that ballad on Shania's album reminds him a lot of Bruce Hornsby's piano ballads..so if you were a fan of Bruce in the past, you would know what it means..:BL I do not think the journalist meant that Bryce Hornsby played on the album....unless I am mistaken..:)

cbspock
09-06-2002, 06:05 PM
Well, I highly doubt any of this.

Those tracks seem soo fake!!


http://forum.rronline.com/topic.asp?TOPIC_ID=14483


The last one has some double meanings to it. Of course the translations could be all out of wack too.
-Chris

Vivashania
09-06-2002, 06:10 PM
Originally posted by FV

no..I think, if my interpretation is correct, that the journalist meant that that ballad on Shania's album reminds him a lot of Bruce Hornsby's piano ballads..so if you were a fan of Bruce in the past, you would know what it means..:BL I do not think the journalist meant that Bryce Hornsby played on the album....unless I am mistaken..:)

Bruce does alot of work on people's albums according to his site.

Bryce
09-06-2002, 06:18 PM
Originally posted by FV

no..I think, if my interpretation is correct, that the journalist meant that that ballad on Shania's album reminds him a lot of Bruce Hornsby's piano ballads..so if you were a fan of Bruce in the past, you would know what it means..:BL I do not think the journalist meant that Bryce Hornsby played on the album....unless I am mistaken..:)

LOL FV I can't play the piano. HEY1

Bryce

Jud
09-06-2002, 06:20 PM
I don't know, but some of them have a potential
If I'm recollect well, "Not Just a Pretty Face" was a title of an article about Shania.

FV
09-06-2002, 06:23 PM
Originally posted by Vivashania


Bruce does alot of work on people's albums according to his site.
You are right Viva! :BL just checked his site..he has worked with many other artists in the past including Elton John and Stevie Nicks...
http://www.brucehornsby.com/discography.asp

LOL@Bryce!....YOU WISH! :p hummmmm....typos....Warrior must be around...:rolleyes:

Redhead Bee
09-06-2002, 10:39 PM
have a question....how'd she get to india if she didn't get on a plane as the article says? :) and i doubt very much she would come here with such a small child...doesn't make much sense. Or then i might be wrong, and i'd have to kill myself, knowing that shania was actually in my country, possibly the city where i live, and i didn't get to see her!!!!! :p

sonal

Jud
09-06-2002, 11:01 PM
Hey, as far as I can see, about

I"m Gonna Getcha Good it doesn't say does not sing, but the first single

kirppu
09-07-2002, 01:11 AM
Originally posted by talkalot24
I think it's Norwegian.

Smakebiter at «Up!»
It is the a little country and a good deal of 80- number above Shania Twains coming album «Up!». Dagbladet has heard 11 at sound as do be about be in on it plata as comes 18. november.
«I'm Gonna Getcha Good!»: First does not sing. A velskrevet, 80- number- smell powerpoplåt along with a catchy refreng. Radio- and videopremiere 8. October

«Not Adjust finish Pretty Face»: Scarce apparent countryprofil. A mild steelgitar waves under this halvraske and tasteful poplåta..

«I'm Not Set on in spite of the fact that Mood ( dates back to Say No»): Classic Sulkine High-tungrock in introen. A few bizarre produksjonstriks avoids it tuneful snertne låta in to be a clear day does not hit.

«Juanita»: A a bit annoying melody wrapped up in typical markedsvennlige latinoarrangement.

«Ka-Ching»: Utypisk Shania-låt. Poor, hip hop/r&b- inspired rytmespor and dramatic stroke. Shop at about shopping.

«Up!»: Large singlepotensial in it scanty three minutes high tittellåta, as combines a 50-tallsaktig popcountrymelodi along with synthetic 80-tallssound, difficult riff and a kjemperefreng.

«Forever duck For Always»: A succesful the schoolfellow rock ballad along with modest output and a beautifully countryaktig refreng.

«I'm Jealous»: Kraftballade along with Bruce Hornsby- active pianos.

«Waiter! Bring Me Water!» Here sense of hearing Shania edged as aunt at Britisher. TV-spillaktig, orientalsk sound, but neither does not hit.

«Nah!»: ABBA- active låt along with rich in words refreng and a a great time «na-na-na»- heave by the end of.

«Thank You Baby! (for Makin' Someday Come So Soon»: A straight on poplåt as just as well now be able come edged in 1986. It is Norwegean.

I´m Gonna Geatcha good: First single. A well written 80´s power pop song with a catchy chorus.
Radio and video premiere 8th October.

Not Just a Pretty Face: is a countrysong, with steel guitar..

I'm Not In the Mood (To Say No): Clasical Mutt-Lange hard rock intro.

Juanita: a fun latinosong (my own interpretation :p)

Ka-Ching : Not a typical Shania song, hip/hop/r&b kind of style. A song about shopping.

UP! . Big single potential. 3 minutes long. Combines 50´s countrypop melody with 80´s synthetic ..

Waiter.. : Shania sounds like Britney´s aunt. Hmm...
oriental sounds ( FV, note :p) lol
Sorry, I have no more time, gotta go, see you Sunday evening..
(Yeah, I gotta go when there is great new news about Shania. What a shame) I´ll catch UP!

kirppu

Roger
09-07-2002, 06:17 AM
Thanx, kirppu! If these titles are to be believed, it looks as if "Up" indeed indicates a lot of upbeat and uptempo songs. Not too much country in there!

Roger

Roger
09-07-2002, 09:29 AM
I had a reply from the author of the article. Here it is in its entirety:

"hi roger.

the article is not a spoof at all. me and three other norwegian journalists (and reporters from a lot of other countries, i assume) did interviews with shania twain in montreux, switzerland this week. before the interview slots, we were allowed to hear 11 of the tracks for the album. what you saw in my article was a brief description of those 11 songs. very serious, indeed. "i'm gonna getcha good!" is the first single, and it will be released to radio and tv on october 8. i have no time to translate my article right now, but what it says, is basically that she don't think it's possible to be as successful with her new album as compared to the last one, and then she tells about how "up" was recorded in several different countries around the world.

best regards
-svenove"

Roger

Marco
09-07-2002, 10:25 AM
Hi everyone... :)

If more reporters did really hear the songs at this interview we will be seen many articles about it in the next days. The part of not using the plane and going to India is very strange as Redhead Bee said... :confused:

IMO it´s a little early for Shania leting reporters hear it... The album will be out only Nov. 12.... anyway will know about it very soon! If the Paris pressconference really happen on Sept. 25 she will propably talk a lot about UP!.... :p

time will tell LOLOLOL!!!! :D

see ya! :Bthumb

Marco

FV
09-07-2002, 10:36 AM
WOW! Then it might really be possible that some journalists have already listened to some of the tracks!:eek: :BL Lucky people!
Regarding going to India..I think in the article in Norwegian it says that she went to the Caribbeans and to India with Eja..after he was born...;) but she did not take a plane while she was pregnant..therefore she travelled across Europe only..:D

tankandmaddie
09-07-2002, 10:44 AM
I don't know, I hope this is true. And the songs titles sound funny. But I guess you listen to a certain Cd for so long it's kinda cool to hear new songs. That's what happened to me with Come On Over. It was so weird because I listened to the Woman In Me and you get used to hearing Shania sing those songs. Nevertheless I'm awfully excited!!!:BL

cbspock
09-07-2002, 11:18 AM
A lot of those titles sound like fluff. I hope this album has its FTMO, YGAW, YSTO, TWIM. as well, or I will be dissappointed. :(-Chris

Roger
09-07-2002, 11:31 AM
Originally posted by cbspock
A lot of those titles sound like fluff. I hope this album has its FTMO, YGAW, YSTO, TWIM. as well, or I will be dissappointed. :(-Chris

Personally, I don't mind fluff. I listen to Shania for music that moves me and Shania does the uptempo best IMO. There are two that sound serious: Forever and For Always, and, Thank You Baby (For Makiing Someday Come So Soon).

Roger

cbspock
09-07-2002, 11:42 AM
Originally posted by Roger


Personally, I don't mind fluff. I listen to Shania for music that moves me and Shania does the uptempo best IMO. There are two that sound serious: Forever and For Always, and, Thank You Baby (For Makiing Someday Come So Soon).

Roger


I like the "fluff" too, but the songs that come from Shania's heart are the best.


-Chris

Redhead Bee
09-07-2002, 11:48 AM
quote:
--------------------------------------------------------------------------------
Originally posted by cbspock
A lot of those titles sound like fluff. I hope this album has its FTMO, YGAW, YSTO, TWIM. as well, or I will be dissappointed.-Chris
---------------------------------------------------------------------------

not too hot on the titles myself.... :( i spoke to my source at universal, and they have not been given any tracklisting and according to them, she never made it to india....she apparently wanted to come here to work on some indian instrumentation, but that never happened. and so far there's been no dramatic change in the album release that may mess things up.

sonal

talkalot24
09-07-2002, 01:44 PM
Keep in mind that the reporter has only heard 11 songs; they are still 8 more songs that will be on the album!! Maybe she decided to keep several of her best songs "secret." It's Shania--who knows!
:)
Originally posted by cbspock
A lot of those titles sound like fluff. I hope this album has its FTMO, YGAW, YSTO, TWIM. as well, or I will be dissappointed. :(-Chris

cbspock
09-07-2002, 02:20 PM
Well, so far, just going by these titles, Up! seems to be a downer. :( These titles just seem so dumb. I am getting this feeling that I am not going to like this album. I just wish we get some real information soon, from say a US, Canadian, or UK source. I still hope this is a false article, or it got messed up in the translation.


-Chris

Jud
09-07-2002, 02:48 PM
Keep in mind, that's only 11 from the 19 songs, and if you saw some of the titles of COO, they were strange too. Like If you wanna touch her....
You can't really know, what behind the titles. Maybe better to decide how the album really is after we heard it, and not after others descriptions and rumours.
So far there is at least 3 ballads, according to this "article", which is the same relation as in COO. And yet another 8 songs.
I'm trust Shania&Mutt's talent.

cbspock
09-07-2002, 03:12 PM
Originally posted by Jud
Keep in mind, that's only 11 from the 19 songs, and if you saw some of the titles of COO, they were strange too. Like If you wanna touch her....
You can't really know, what behind the titles. Maybe better to decide how the album really is after we heard it, and not after others descriptions and rumours.
So far there is at least 3 ballads, according to this "article", which is the same relation as in COO. And yet another 8 songs.
I'm trust Shania&Mutt's talent.


The thing is there was no leak before COO, came out. I saw and heard the tracks names and the music at the same time. I hope you are right about Up! BTW, I didn't think the track names for TWIM or COO were weird.

-Chris

Jud
09-07-2002, 03:48 PM
Well, these leaks were mainly confusing.
First we heard, that the album is cheese, and not good, but in the same sentence that will be a great selling success. Then we heard it, it's much like COO, nothing new. And that she only want to break the recordsales.
Now here is this article, quoting her, that she didn't think, this album can be as successful as COO, and that she don't like stagnation in her music, and mainly she wanna be original and unique.
So after all this, I'm waiting for the album to decide, what I think of it. I'm trusting them, and I'm also think, that this album will get her forward from COO. Some fans will like it and some not, she might loose some old fans but earn new ones. This all are questions only, but it's Shania and for me that's the most important.I'm alway be a fan of her voice and music.

cbspock
09-07-2002, 03:56 PM
Well, I can't wait to hear it with my own two ears.

-Chris

FV
09-07-2002, 05:08 PM
Originally posted by Jud
Keep in mind, that's only 11 from the 19 songs, and if you saw some of the titles of COO, they were strange too. Like If you wanna touch her....
You can't really know, what behind the titles. Maybe better to decide how the album really is after we heard it, and not after others descriptions and rumours.
So far there is at least 3 ballads, according to this "article", which is the same relation as in COO. And yet another 8 songs.
I'm trust Shania&Mutt's talent.
Very well said Jud! :clap I cannot have an opinion about whether I like the new album or not until I actually listen to it..no matter what the critics say..or how the titles sound...I need to listen to the music and to the lyrics..
I share Jud and Talkalot's opinion that these may be only 11 of the 19 tracks and that they may not represent (if they are the real ones..) the full flavor of the CD...:GL
If I remember correctly..Shania has always put something new in her albums...so will see what path she and Mutt have taken this time with the new release..:)

AINAHS
09-07-2002, 05:18 PM
As the old saying goes "you cannot tell a book by its cover" - to speculate if the album is gonna be good or bad based on 11 song titles or half-understood translations about 11 of 19 tracks does Shania and Mutt a real disservice, methinks! Surely some English language writers/reporters were at this interview session and we will see their pieces very soon.

talkalot24
09-07-2002, 05:23 PM
Like the old adage goes: You can't judge a book by its cover. Similarly, you can't necessarily judge a song by its title. I am sure there will be fast, fun songs on the album as well as slow ballads.

From everything I've heard-- from people who count-- the album is great! I'm confident in Mutt and Shania. :)

To me, only 2-3 of the above titles seem a little "weird"-- the rest seem like typical Shania song titles. Also, we don't know what is in store for us with the other 8 songs. :)

Will I LOVE all 19 songs? Maybe, maybe not. Will I LOVE a majority of the songs? I'd be willing to bet on it :)

Steve F
09-07-2002, 05:24 PM
I guess I'm from the old school where "I'll Believe It When I See It", or should I say "Hear" it.:) Or "Show Me!":)

Steve

cbspock
09-07-2002, 05:39 PM
Maybe Shania should just send us some early copies so we can review it. :D

-Chris

talkalot24
09-07-2002, 06:27 PM
AINAHS,
Check out my post below yours; it seems great minds think alike!:D

AINAHS
09-07-2002, 07:30 PM
Originally posted by talkalot24
AINAHS,
Check out my post below yours; it seems great minds think alike!:D yeah I saw it!:D

cbspock
09-07-2002, 08:09 PM
Ok, I feel better, listened to the labor day special again, while working on my site. :D


-Chris

bmac
09-07-2002, 08:10 PM
Tricia and I are taking a "wait and see" approach here. I rembember when COO first came out. I thought some of the song titles sounded a bit strange in comparison to TWIM, but when I listened to it on the way home from the record store I loved every track.

Vivashania
09-07-2002, 08:39 PM
I'm sure not worried. When I really, really like an artist I tend to enjoy most of what they do. Inasmuch as Shania is batting 1000 with the 40 or so songs she's done so far I'm likely to like everything on her new album. What's the worst case scenario? That there would be a couple I didn't care for, leaving me only 16 or 17 I liked, haha. I can live with that.

Shunyeuh
09-07-2002, 11:43 PM
great list:D i hope it has its AMOM, and etc...

Shunyeuh

Marco
09-08-2002, 12:10 AM
LOL!!!!!!

I was remembering here (after reading bmac´s reply) when I first listen to COO!!!!! LOL!

I was so ancious and with the WIM musics on my mind... well when I heard MAN! I FEEL LIKE A WOMAN! I thought LOL :eek: "MAN! WHAT HAPPEND TO SHANIA!!!!!!! IT`S SOOOOO DIFERENT....... THEM I HEARD THE WHOLE CD and I tought it was all SO difenrent! .... I remember going to school the day after and my friend ask me: "And so? How is Shania´s new CD?" and I said "Well, it´s really diferent..... :rolleyes: the songs are a lot difent from the other Cd and even from LGMET"........

well after a couple of weeks I loved COO and today it´s the ALBUM OF MY LIFE... and I bet no one will ever make such a perfect ALBUM like COME ON OVER! :D

I´m goin to avoid guessing from now on!!!! and wait till I hear the new album! LOLOLO!

see ya

Marco

rtcmi
09-08-2002, 02:06 AM
I have to agree with Chris here. I read the titles and none of them strike me as being typically "Shania". Ok, I know she's been away for a while, but I don't think she's become so diluted as to make up titles like "Ka-Ching". I'll listen to the CD with an open heart and mind, but I gotta tell ya, if any of those songs sound a bit out of whack, I'm gonna be coming here, saying "Huh?"

Amanda

Steve F
09-08-2002, 10:42 AM
Originally posted by bmac
Tricia and I are taking a "wait and see" approach here. I rembember when COO first came out. I thought some of the song titles sounded a bit strange in comparison to TWIM, but when I listened to it on the way home from the record store I loved every track.

I have to agree with bmac. I have only liked all songs on a CD about 3 times in my life and COO is one of them. But, COO is special for me in that it is the only CD where I liked all the songs the first time I heard it. The others took a little longer. One is Rick Nelson, "The Memphis Sessions" [1986] and the other was Linda Rondstadt's "Living In The USA" [1978]

Steve

kirppu
09-08-2002, 10:59 AM
Originally posted by Steve F
I have only liked all songs on a CD about 3 times in my life and COO is one of them. Yes, there are very few cds where all the songs are as great as they are on COO. On ST and TWIM there are a couple of songs I don´t care for. Maybe on the new album there will also be a few songs I don´t like shrugs
but so far reading about the song titles and descriptions, I have no complaints.
I will wait and listen to the cd to know what I like and what I love.
And I am baring in mind that when I got Danni Leigh´s latest album, I was dissappointed at first cause it was a bit different than her last two, which I just love. It took me many listens to start to like the third album too. My expectations were too high and I was expecting a certain kind of style. So it took me a little while.
So whatever I will think about the new songs on UP, I will give them a few listens before I decide if I actually don´t like a certain song or not.
I best like Shania´s uptempo fun songs, and from the list there seems to be some there. So so far, I am happy :)

AngelGuy
09-08-2002, 11:13 AM
I love the supposed song titles (if they're true). :) To me, they sound extremely Shania-esque. The titles sound very much in the same style as "Man! I Feel Like a Woman!", "Don't Be Stupid", or "Honey I'm Home!". What's not to like???

kirppu
09-08-2002, 11:36 AM
Originally posted by talkalot24
«Nah!»: ABBA- active låt along with rich in words refreng and a a great time «na-na-na»- heave by the end of.

«Thank You Baby! (for Makin' Someday Come So Soon»: A straight on poplåt as just as well now be able come edged in 1986. Nah: ABBA-sounding song etc..

Thank you baby: A pop song that could have well come out in 1986.

-------
Just a couple more translations.. has anyone seen the article translated in full?

AINAHS
09-08-2002, 11:45 AM
Originally posted by kirppu
Nah: ABBA-sounding song etc..

Thank you baby: A pop song that could have well come out in 1986.

-------
Just a couple more translations.. has anyone seen the article translated in full? Annette (electra007) was at the forums last nite but did not respond on translating and Thea was nowhere to be seen). (these are the forum's active member Norwegians).

talkalot24
09-08-2002, 12:04 PM
To me, the only titles that seem a little different are "Ka-Ching" and "Juanita." Different doesn't equate to being bad though. A song's title is just that-- a title. You can't judge the songs on their respective title.

We're talking about Shania and Mutt here. Can you see either one of them releasing bad material? I sure can't! :)

AINAHS
09-08-2002, 01:22 PM
I think lots of us are saying the same thing and even repeating ourselves but that ain't a bad thing to do. When you get older you will really excel at that!:D

Vivashania
09-08-2002, 01:51 PM
Originally posted by AINAHS
I think lots of us are saying the same thing and even repeating ourselves but that ain't a bad thing to do. When you get older you will really excel at that!:D

Your'e so right. You're so right.

cbspock
09-17-2002, 05:58 PM
I wonder if the reporter from Norway realizes he scooped everyone on this story, it is all over the web.

-Chris

AINAHS
09-18-2002, 08:50 AM
Originally posted by cbspock
I wonder if the reporter from Norway realizes he scooped everyone on this story, it is all over the web.

-Chris He probably has a clue or two:D

kirppu
09-18-2002, 11:10 AM
Originally posted by AINAHS
He probably has a clue or two:D I wonder how many e-mails he´s received? :p

AINAHS
09-19-2002, 10:53 AM
Originally posted by kirppu
I wonder how many e-mails he´s received? :p Think he has any other bombshells to drop on us?

shaniawarrior
09-20-2002, 10:24 PM
Originally posted by FV


LOL@Bryce!....YOU WISH! :p hummmmm....typos....Warrior must be around...:rolleyes:

HEY! LOL We just discussed this in the chat and have come to the conclusion that I am the Queen of Typos and Bryce is the King of Typos. LOL hehe

A HYPER Shania fan,
Desiree